Europeisk og tyrkisk avtale om flyktninger er et stort tilbakeslag for menneskerettigheter.

441

 

Skrevet av: Aihan Jaf

.Generalsekretær for den arabisk-europeiske senter for menneskerettigheter og internasjonal lov

Syriske flyktningkrisen har slått fra dag til regional krise, etter at det var i løpet av de siste årene en internasjonal krise, og at på grunn av denne avtalen var et stort tilbakeslag for flyktningene, særlig syrerne, disse utgjør flertallet av dem. EU lukker døren for ulovlig innvandring foran dem for å ikke kunne nå EU fastland

Ved europeiske land ble det vurdert denne avtalen er presserende nødvendigheter avtale for begge parter. Europa er i akutt behov for denne avtalen for å avslutte den vanskeligste krisen siden andre verdenskrig, og nesten truffet den interne enhet. Som for tyrkerne, førte avtalen til ekstra økonomiske middler, og åpnet dørene til det gamle kontinentet for tyrkiske borgere

Under avtalen vil Ankara godta retur av alle ulovlige innvandrere, som krysser inn i Hellas, blant syrerne, sammenlignet med EU mottar tusenvis av syriske flyktninger direkte fra Tyrkia, og gi dem mer penger, og for å forenkle prosedyrene for oppføring av sine borgere til EU-land uten visum, og for å gjøre fremskritt i Tyrkias inntreden i EU-forhandlingene som denne avtalen er i strid med ved alle internasjonale charter og normer. Dette er i strid med EU’s humanitære standarder

Vi finner at hovedansvaret for å beskytte og å bistå flyktninger ligger hos landene, spesielt de landene som asylsøkerne flytter til, i henhold til bestemmelsene i 1951-konvensjonen, som sier og oppfordrer de landene til å gi tilstrekkelig beskyttelse for flyktninger i sitt territorium. Ifølge hva som finnes i denne avtalen, med tanke på at asyl og tvangsflytting har det blitt et av de mest presserende problemstillingene overfor det internasjonale samfunnet gjennom sin historie. Faktumet er at disse gruppene er blant de fleste grupper av sårbare mennesker som er utsatt for lidelse, enten som følge av konflikt, forfølgelse eller andre typer brudd på menneskerettigheter og internasjonal humanitær rett som gir rett til beskyttelse

Hvis vi understreke nødvendigheten av å gi den nødvendige beskyttelse og hjelp til flyktninger generelt, barn og kvinner, trengs det sær beskyttelse. Dette krever nødvendigheten av omfattende gjennomgang av all relevant i denne sammenheng i de internasjonale konvensjoner, for å gi garantier for å sikre bedre beskyttelse av barn og kvinner, rettigheter til flyktninger, i overensstemmelse med standarder menneskelige rettigheter og universelle prinsipper i internasjonal humanitærrett og konvensjoner om asyl 

Og til tross for at stater har legitime interesser i å kontrollere adgang til sitt territorium, har de samtidig internasjonale forpliktelser til å gi beskyttelse for folk som flykter fra forfølgelse og krigshandlinger i sitt eget land

Det vi opplever er at spørsmålet om flyktninger fra virkningene av mange variabler, særlig globalisering, unipolar og den økende av væpnet konflikt, finner vi at spørsmålet om flyktninger er generelt langt fra disse variablene, hvor vi finner at det politiske engasjementet som vises av det internasjonale samfunnet i å håndtere asyl og tvangsflytting i noen land var fraværende i andre land. Europa har manglende politisk vilje til statene, å løse problemene knyttet til  flyktninger

Europa har ingen langsiktig plan for å løse flyktningkrisen etter at konflikter og krigføringer tar slutt. Medias syn forsvinner, og det trengs humanitær- og økonomisk bistand på langsiktig, til blant annet skjøre fred, forsoning, rehabilitering og gjenoppbygging

Vi finner at en rekke land rundt om i verden, tar noen restriktive tiltak i økende grad å avskrekke flyktninger, og har en rekke land i samordning med hverandre for det formål å redusere ankomsten av flyktninger, uten å bli ledsaget av en koordinerende grunner for søke tilflukt, selv førte disse retningslinjene til stigmatisering av flyktninger som prøver å omgå loven

Derfor må det internasjonale samfunnet innse at asylsøkere og flyktninger er på flukt av flere årsaker utenfor deres kontroll for å søke etter et trygt sted. De som er involvert i anvendelsen av de internasjonale forpliktelsene må behandle flyktningsaken mer humanitær, og ikke ved politisk forandring. Spesielt i det siste har antallet flyktninger økt dramatisk, og vi kan ikke bare sitte og se. Dette må tas mest seriøst i en slik situasjon. Verdenssamfunnet må vise mer vilje og engasjement, i følge de internasjonale forpliktelser. Det må håndteres ved å settes opp langsiktige planer, ellers vil situasjonen gå ut av kontroll og bli ekstem farlig, som kan før til en interasjonal krise, både politisk og sosialt. Årsaken bak dette ligge i dårlig behandling av flyktninger i verden

 

Tyrkia har oppnådd sine mål i avtalen, europeerne har også oppnådd sine mål. Mens de syriske flyktningene vil møte etter denne avtalen en realitet vanskeligere, i fravær av beskyttelse og humanitære lover og normer i Syrias naboland. Hvis Tyrkia er det beste stedet for syriske flyktninger i de regionale land, etter tyrkiske lover og standarder på den ene siden, og den økonomiske virkeligheten på den annen siden, betyr det at Tyrkia ikke skal være et reelt alternativ for Europa uansett tildelt økonomisk støtte

Den økonomiske hjelpen i Europeisk og tyrkisk avtalen er indirekte hjelp fra EU til tyrkisk modernisering av miltære opprustnig og krigføring mot sitt eget folk, særlig mot kurdere i Tyrkia og Syria. hensikten med dette er mere og mer brudd på menneskerettighetene og begrenser frihet i Tyrika

EU har ingen garanti for at den økonomisk hjelpen til Tyrkia kommer ikke til å støtte terorister

EU har ingen garanti på at den økonomiske hjelpen kommer til å bli brukt på syriske flykninger. Dette er brud på menneskerettighet både fra EU og Tyrkia  

Det internasjonale samfunnets har manglende evne til å eliminere årsakene til fenomenet asylsøkere som følge av vedvarende brudd og undertrykkelse. De økende krigshandlinger og væpnede konflikter fører til migrasjon og tvinger millioner av mennesker over hele verden. På grunn av de smale politiske- og økonomisk interesser mellom statene, fører det til bølger av individuelt eller kollektivt flukt fra sitt eget land, men samtidig må humanitær hensyn være prioritert i høyeste grad. Verdenssamfunnet trenger ikke bare midlertidige løsninger, men stor og bred politisk vilje, enighet vil redusere konflikter, kriser og vandring. Da vil flukt bli en glemt sak

Europeisk-og-tyrkisk-avtale-om-flyktninger-er-et-stort-tilbakeslag-for-menneskerettighete1

SHARE THIS